Vastuullisuus

Jokaisella tulee olla tasavertainen mahdollisuus harrastaa ja voimistella seurassamme.

Olemme sitoutuneet Voimisteluliiton eettisiin periaatteisiin sekä voimistelun ja urheilun yhteiseen vastuullisuusohjelmaan. Vastuullisuus näkyy myös kaikkien arvojemme takana:

ILO - seurassamme on ilo harjoitella ja harrastaa. 

Kunnioitamme yksilön oikeuksia. Kiusaaminen, syrjiminen, haukkuminen, nimittely, fyysinen ja henkinen väkivalta, alistaminen, vähättely, seksuaalinen ja sukupuolinen ahdistelu sekä syrjintä ja rasismi eivät kuulu liikunntaan ja urheiluun - ei edes huumoriksi puettuna. Keskeisistä käyttäytymis- ja toimintatavoista sovitaan myös joukkue- ja seuratasolla. (Reilu peli-urheiluyhteisön eettiset periaatteet)

Jokaiseen tietoomme tulleeseen tapaukseen epäasiallisesta käyttäytymisestä suhtaudumme vakavasti ja puutumme niihin välittömästi. Kannustamme voimistelijoita ja vanhempia olemaan yhteydessä herkästi, mikäli minkäänlaista ILON puuttumista ilmenee. 

LAATU - toteutamme Voimisteluliiton Laadukas Lasten Voimistelu - ohjelmaa, lue lisää: 
Laadukas lasten voimistelu 2023 (office.com)

Toimintamme lasten voimistelussa kuuluu Voimistelukoulun alle, ja lisätietoa aiheesta löydät: LAPSET & NUORET | Järvenpään Voimistelijat ry.

Kaikki ohjaajamme ja valmentajamme ovat koulutettuja ja jokaiselle pyritään luomaan yksilöllinen koulutuspolku, joka tukee työntekijän oppimistaivalta. Päätoimiset valmentajamme ja ohjaajamme ovat ammattivalmentajia tai liikunnanohjaajia (tai opiskelijoita). Laadukkuus ja turvallinen voimistelu varmistetaan jatkuvan koulutuksen ja tutoroinnin avulla. Seurassame on sisäinen tutorointiohjelma, jota vetää valmennuksen osaamisen kehittäjämme.


TERVEYS - ohjaajien ja valmentajien ammattitaitoa pidetään yllä koulutusten, ohjaajatapaamisten ja tutorointien avulla.

Jokaisen liikkujan ja urheilijan terveys, turvallisuus ja hyvinvointi menevät suoritusten edelle – myös huippu-urheilussa. Mikään toiminta ei saa aiheuttaa vakavia ja pysyviä terveydellisiä haittoja. Yksilön terveys on urheilun menestyksen perusta. (Reilu peli-urheiluyhteisön eettiset periaatteet)


YHTEISÖLLISYYS - tavoitteenamme on luoda vahva yhteen kuuluvuuden tunne, ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja kunnioittavasti.

Liikunnassa ja urheilussa ei tulisi olla vaiettuja asioita. Luomme omalla toiminnallamme ilmapiirin, jossa voidaan käydä avointa keskustelua vaikeistakin asioista. Yhteisössämme teemme tilaa sille, että jokainen voi vapaasti päättää ilman pakkoa tai painetta siitä, haluaako puhua omista henkilökohtaisista asioista. (Reilu peli-urheiluyhteisön eettiset periaatteet)

Jokainen Järvenpään Voimistelijoiden jäsen on osa isoa, sydämellistä perhettämme! Pidämme toisistamme huolta ja kunnioitamme toinen toisiamme.


Yhteydenotto⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Seurassamme on avoin keskustelukulttuuri ja nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle toiminnalle. Mikäli havaitset epäasiallista käyttäytymistä seuramme toiminnan parissa, toivomme pikaisesti yhteydenottoa. Voit ottaa yhteyttä joko sähköpostilla toiminnanjohtajaamme (Tarja Mahkonen): toiminnanjohtaja@voimistelijat.com, soittamalla: 050-3535692 (Tarja) tai kirjoittamalla anonyymin palautteen alla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Yhteydenottolomake epäasiallisestä käytöksestä ilmoittamiseen:

Voit kirjoittaa tapahtuman / palautteen alla olevaan kenttään. Lomakkeet ohjautuvat ainoastaan toiminnanjohtajalle. 

Et ole yksin -palvelu

Et ole yksin on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Autamme epäasiallisen käytöksen, häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään. 


Painamalla kuvaketta, pääset palvelun sivuille ja ilmaiseen puhelinpalveluun tai chattiin. 

Taloudellinen tuki

Haluamme, että seurassamme voi harrastaa taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastukseen. Olemme mukana Jäke harrastaa - ilmaisten harrastusten tuottamisessa.

Valmennusryhmäläiset voivat hakea tukea tämän linkin takaa löytyvien ohjeiden mukaisesti kerran vuodessa: valmennusryhmien tuet.

Harrastetoiminnassa tukea voi hakea ympäri vuoden. Ohjeet harrasteryhmien tukihakuun.

Antidoping

Emme hyväksy dopingia, kilpailumanipulaatiota tai katsomoturvallisuusrikkeitä missään muodossa.

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. (Suek)

Voit ilmoittaa urheilurikkomuksista: ILMO (suek.fi)