Valmennussääntö

PÄIVITETTY 29.5.2023 

1 Jokaisen jäsenen tulee rekisteröityä myClub-jäsenrekisteriin. Valmennusryhmään ilmoittaudutaan kausittain joukkueen valmentajan ohjeiden mukaisesti. 


2 Ilmoittautuminen on voimassa ja sitova, kunnes se irtisanotaan. Voimistelijan tai alle 18-vuotiaan voimistelijan lopettaessa huoltajan on ilmoitettava lopettamisesta kirjallisesti vastuuvalmentajalle ja toimistolle (toimisto@voimistelijat.com). 


3 Voimistelija sitoutuu kauden alussa sovittuun joukkueen aikatauluun ja pelisääntöihin. Kilpailukaudella ja ennen esiintymisiä urheilijan on osallistuttava säännöllisesti joukkueen harjoituksiin. Valmentaja määrittelee kunkin kilpailun kokoonpanon parhaaksi katsomallaan tavalla. 


4 Ilmoittautuessasi valmennusryhmään hyväksyt, että valmennusryhmissä voimistelevien valokuvia, videokuvaa tms. materiaalia harjoituksista ja näytöksistä julkaistaan seuran nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. 


5 Valmennusvastaava ja joukkueiden valmentajat huolehtivat toimintaan liittyvien asioiden tiedottamisesta ja informaation välittämisestä vanhemmille. Tiedotuskanavat ovat myClub, sähköposti ja WhatsApp. Jokaisella valmennusryhmällä on oma WhatsApp-ryhmä. 


6 Yhteystietojen muuttuessa voimistelija tai hänen huoltajansa päivittää tiedot myClub-jäsenrekisteriin mahdollisimman pikaisesti. Välitäthän muuttuneet yhteystiedot myös vastuuvalmentajalle. 


7 Valmennusmaksu laskutetaan kuukausittain. Kuukausimaksu erääntyy kunkin kuukauden 15. päivä. Jos maksut ovat myöhässä yhden kuukauden eräpäivästä, eikä huomautuksista huolimatta maksua ole hoidettu, voimistelijalle asetetaan osallistumiskielto. Viivästyneet maksut siirtyvät automaattisesti Visma Financial Solutions Oy:n hoidettavaksi. Tarvittaessa teemme maksusuunnitelmia, joten otathan yhteyttä ennen laskujen erääntymistä toimisto@voimistelijat.com ja sovitaan maksujärjestelyistä. Laskut ovat perintäkelpoisia. 


8 Toimintamaksu laskutetaan 2-4 kertaa vuoden aikana. Toimintamaksut erääntyvät 1.10., 1.12., 1.3., 1.6. 


9 Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa myClubiin syyn kera, ei WhatsAppiin. Satunnaiset poissaolot harjoituksista eivät ole korvattavissa. Valmennusryhmissä joukkueen lukujärjestykseen ja aikatauluihin tulee sitoutua. Ylimääräisiä (eli muita kuin sairastumisesta johtuvia) poissaoloja tulee välttää ja esim. lomamatkat on hyvä sovittaa valmentajien ilmoittamiin loma-aikoihin. Ylimääräisistä poissaoloista tulee keskustella etukäteen valmentajien kanssa. 


10 Yli kolmen viikon sairauden aiheuttamasta poissaolosta ei peritä kausimaksua kahden viikon omavastuuajan jälkeiseltä ajalta. Yksi omavastuu kattaa uusiutuvasta vammasta seuraavan sairasloman kauden aikana. 


11 Maksuvapautuksen saamiseksi tulee voimistelijan tai huoltajan toimittaa lääkärin kirjoittama todistus, josta selviää harjoittelukiellon alkamis- ja loppumispäivä. Todistus on toimitettava toimistolle. Toimistolta otetaan yhteyttä voimistelijan vanhempiin ja sovitaan käytännöistä. 


12 Maksuvapautusta ei myönnetä osittaisesta harjoittelukiellosta (esim. murtunut sormi). Näissä tilanteissa voimistelijalle järjestetään kevennettyä ja yksilöityä harjoittelua. 


13 Kuukausimaksu ensimmäiseltä sairaspoissaolokuukaudelta lasketaan seuraavasti: (kuukaudessa käytämme 30 päivää). Kuukausimaksu - (kuukausimaksu*(sairaslomapäivät – omavastuu) / kuukauden päivät) 


14 Voimistelijan lopettaessa voimistelun kesken syys- tai kevätkauden on hänellä kahden kuukauden irtisanomisaika, jonka ajalta tulee maksaa valmennus- ja toimintamaksut. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, kun irtisanominen on ilmoitettu. 


15 Voimistelijalla on mahdollisuus peruuttaa seuraavaan kauteen osallistumisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastuuvalmentajalle syyskauden osalta 1.6. ja kevätkauden osalta 1.12. mennessä


16 Joukkueiden valmennustiimi keskustelee ja käy joukkueiden kokoonpanoja ja joukkuejakoja läpi yhdessä valmennusvastaavan kanssa. Tarvittaessa muutoksia tehdään puolen vuoden välein. 


17 Vanhempien toivotaan sitoutuvan seuran järjestämiin tapahtumiin talkooapuna.