Lasten ja nuorten tuet

KAUSI 2023-2024

Lasten ja nuorten liikunnan tukimuodot:

Myönnämme vuosittain vapaaoppilaspaikkoja vähävaraisille perheille.Tuki kohdennetaan harrastusmaksun osuuteen (jäsenmaksu jää maksettavaksi). Päätökset vapaaoppilaspaikoista tekee JäVin hallitus. Vapaaoppilaspaikkoja myönnetään vuosittaisen talousarvion mukaisesti. 

Vapaaoppilaspaikan myöntämiseen vaikuttavat asiat:

  • perheen taloudellinen tilanne
  • perheen koko
  • harrastajan oma motivaatio ja innokkuus

Hae tukea näin:

Voit hakea tukea ympäri vuoden. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään osoitteeseen: toiminnanjohtaja@voimistelijat.com tai kirjallisena: Järvenpään Voimistelijat, toiminnanjohtaja, Verstaspihankatu 10, 04400 Järvenpää.

Tuki myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja tuki kohdistuu harrastusmaksuihin.

Hakemuksessa tulee selvitä perheenne tulot sekä mahdollisia muita syitä, jonka vuoksi tuki on perheellenne tärkeä. Hakemuksen liitteeksi tulisi laittaa kolmen viimeisen kuukauden tiliotteet tai muut asiakirjat, joista selviää perheen palkkatulot (tai toimeentulotuet) sekä asumiskustannukset.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä seuran hallituksessa.

Tuen saaneelle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.


Tukea harrastusmaksuihin voi hakea myös seuraavilta tahoilta: