- alle kouluikäisen oma liikuntahetki

Temppukoulu on monipuolista alle kouluikäisten lasten liikuntaa, jossa harjoitellaan perusliikuntataitoja ja fyysisiä ominaisuuksia leikinomaisesti ja ikätason mukasesti. 

Tunneilla leikimme liikunnallisia leikkejä, käytämme paljon erilaisia temppuratoja ja liikuntavälineitä sekä harjottelemme akrobatian ja telinejumpan alkeita. 

Temppukoulussa lapsi nauttii liikunnan riemusta posket punaisena.