Koronarajoitukset jatkuu aikuisten osalta 11.-24.1.2022

8.1.2022

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. 

Ajanjaksolla 11.1.2022-24.1.2022  liikuntatiloja voidaan käyttää ohessa olevien periaatteiden mukaisesti.

Tiloja voidaan käyttää ko. ajanjaksolla vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. 

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista.