Hallituksen strategiapäivän kuulumisia

17.1.2024

Seuran hallitus ja toiminnanjohtaja kokoontuivat vuoden alussa muodostamaan seuran strategisia tavoitteita ja pidemmän aikavälin suunnitelmia. Keskustelun keskeisimmäksi teemanaksi nousi vastuullisuus ja vastuullinen seuratoiminta. Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta katsottuna mietimme erityisesti, miten tuemme tuomareita ja valmentajia työssään ja miten voimme lisätä heidän työnsä arvostusta? Järvenpään Vomistelijoissa on vastullisuus varsin hyvin huomioitu seuratoiminnnan laajalla kentällä jo nyt ja tästä on hyvä jatkaa tarkempaan vastuullisuustyöhön.

Päivän toisena aiheena käsittelimme seuramme liikkujien polkuja vauvasta vaariin. Mietimme, miten voimme turvata sen, että jokaiselle löytyy omanlainen liikkujan polku. Terveyttä tukeva liikunta läpi elämänkaaren on nostettu seuramme strategian yhdeksi kulmakiveksi ja pohdimmekin, miten tarjoamme jatkossakin kaiken ikäisille ja tasoisille mahdollisuuden liikkua riittävästi ja edullisesti.

Kolmas ja viimeinen aihe oli seuran laadullinen ja määrällinen kasvu. Järvenpään Voimistelijoilla on upea oma Unelmahalli käytössä sekä lisää voimisteluolosuhteita Wärtsilänkadun Toivehallin myötä. Tarvitsemme kuitenkin jatkossakin kaupungin tiloja, jotta voimme palvella jäseniämme lähellä koteja – helposti ja vaivattomasti. Tämä on tärkeää erityisesti pienten lasten liikuntaharrastusten kanssa. Lähikouluille on helppo ja turvallinen mennä ohjattuun liikuntaharrastukseen. Pohdimme erilaisia tulevaisuudennäkymiä ja teimme alustavia suunnitelmia eri vaihtoehdoille. Yhteisesti nostimme kuitenkin esiin sen, kuinka tärkeää hyvä yhteistyö kaupungin kanssa on ja lisäämme yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan.

Seuramme hallitus koostuu vapaaehtoistoimijoista: harrastajien vanhemmista sekä toimijoista, joita tämä upea laji vetää puoleensa vuosi toisensa jälkeen. Kiitos jokaiselle hallituksen jäsenelle tästä pitkäjänteisestä ja arvokkaasta työstä, jota teette!