COVID-19 Ohjeistus

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat Järvenpään kaupungin liikuntatilat suljetaan ko. ajanjaksolla:

o uimahalli

o liikuntahalli

o jäähalli

o Liikuntakeskus Piironen

o Koulujen ja päiväkotien liikuntasalit

o Seuratalo

Rajoitukset jatkuu ajanjaksolla 11.-24.1.2022.  Kaupungin liikuntatiloja voidaan käyttää ohessa olevien periaatteiden mukaisesti. Tämä ohje koskee myös kaikkia yksityisiä tiloja. 

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää ko. ajanjaksolla vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. 

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista.

Seuraathan uutissivujamme www.voimistelijat.com uusien ohjeiden varalta.