Voimistelijat

Arvioi oheisia väittämiä asteikoilla 1-3

1=eri mieltä

2=en osaa sanoa

3=samaa mieltä

Minulla on kivaa joukkueessani
Saan joukkueessa ääneni kuuluviin
Minulla on kavereita joukkueessa
Koen kiusaamista joukkueessani
Valmentajani hoitavat tehtävänsä hyvin
Valmentajani ottavat kaikki voimistelijat huomioon
Valmentajani kannustaa/tsemppaa minua