Huoltajat

Arvioi oheisia väittämiä asteikoilla 1-5.

1=täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3=en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5=täysin samaa mieltä

Olen kokonaisuutena tyytyväinen lapseni harrastukseen
Lapseni valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin
Lapseni valmentajat pärjäävät lasten kanssa ja ottavat kaikki huomioon
Lapseni saama valmennus on laadukasta
Saan tarpeeksi tietoa lapseni joukkueen toiminnasta
Lapseni lähtee innoissaan harjoituksiin
Lapseni viihtyy omassa joukkueessa
Kilpailutapahtumia on sopivasti
Lapseni harrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisia