Voimistelijat

Arvioi oheisia väittämiä asteikoilla 1-5.

1=täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3=en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5=täysin samaa mieltä

Minulla on kivaa joukkueessani *
Koen itseni tärkeäksi joukkueessa *
Valmentajani ottavat joukkueen kaikki voimistelijat riittävästi huomioon *
Koen että voin halutessani jakaa harmittavia asioita *
Joukkueessani tapahtuu kiusaamista *
Valmentajani hoitavat tehtävänsä hyvin *
Minua kehutaan onnistuessani *
Valmentaja auttaa tarvittaessa *
Saan tarvittaessa ääneni kuuluviin *
Kilpailutapahtumia on sopivasti *
Harjoitukset ovat monipuolisia *
Harjoittelen myös omatoimisesti *