Vanhemmat

Arvioi oheisia väittämiä asteikoilla 1-5.

1=täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3=en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5=täysin samaa mieltä

Olen tyytyväinen lapseni harrastukseen kokonaisuutena *
Lapseni valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin *
Valmentajat osaavat toimia hyvin lasten kanssa *
Lapseni valmentajat ottavat joukkueen kaikki lapset riittävästi huomioon *
Saan riittävästi tietoa ryhmän toiminnasta *
Lapseni saama valmennus on laadukasta *
Lapseni harjoitukset ovat monipuolisia *
Lapsi lähtee yleensä innostuneesti harjoituksiin *
Lapsi palaa harjoituksista kotiin innoissaan kokemastaan *
Lapsi viihtyy omassa harjoitusryhmässä *
Lapsi harjoittelee omaa lajia myös omatoimisesti *
Saan tarvittaessa ääneni kuuluviin lapseni harrastusta koskevissa asioissa *
Kilpailutapahtumia on sopivasti *
Lapseni harrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisia *