Voimistelijoiden kysely

Arvioi oheisia väittämiä asteikoilla 1-3

1=eri mieltä

2=en osaa sanoa

3=samaa mieltä

Minulla on kivaa joukkueessani *
Saan joukkueessa ääneni kuuluviin *
Minulla on kavereita joukkueessa *
Koen kiusaamista joukkueessani *
Valmentajani hoitavat tehtävänsä hyvin *
Valmentajani ottavat kaikki voimistelijat huomioon *
Valmentajani kannustaa/tsemppaa minua *