Vanhempien kysely

Arvioi oheisia väittämiä asteikoilla 1-5.

1=täysin eri mieltä

2=jokseenkin eri mieltä

3=en osaa sanoa

4=jokseenkin samaa mieltä

5=täysin samaa mieltä

Olen kokonaisuutena tyytyväinen lapseni harrastukseen *
Lapseni valmentajat hoitavat tehtävänsä hyvin *
Lapseni valmentajat pärjäävät lasten kanssa ja ottavat kaikki huomioon *
Lapseni saama valmennus on laadukasta *
Saan tarpeeksi tietoa lapseni joukkueen toiminnasta *
Lapseni lähtee innoissaan harjoituksiin *
Lapseni viihtyy omassa joukkueessa *
Kilpailutapahtumia on sopivasti *
Lapseni harrastuksesta aiheutuvat kokonaiskulut ovat kohtuullisia *