Lasten ja nuorten tuet

KAUSI 2019-2020

Lasten ja nuorten harrasteliikunnan tukimuodot:

Taloudellista tukea harrastusmaksuihin joko kokonaan tai osittain

Hae tukea näin:

Seuralta voi anoa tukea harrastusmaksuihin. Tuki myönnetään vapaamuotoisella hakemuksella taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Ilmoita lapsi ensin ilmoittautumispalvelussa liikuntaryhmään, johon haet tukea. Jos tukea ei myönnetä, harrastuspaikan voi peruuttaa.

Tuki myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja tuki kohdistuu harrastusmaksuihin.

Hakemuksessa tulee selvitä perheenne tulot sekä mahdollisia muita syitä, jonka vuoksi tuki on perheellenne tärkeä. Hakemuksen liitteeksi tulisi laittaa kolmen viimeisen kuukauden tiliotteet.

Hakemus lähetetään sähköpostitse seuran puheenjohtajalle puheenjohtaja@voimistelijat.com tai postitse Järvenpään voimistelijat/Puheenjohtaja, Helsingintie 44, 04400 Järvenpää. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä seuran hallituksessa.

Tuen saaneelle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 3.9.2019. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.