Lasten ja nuorten tuet

KAUSI 2019-2020

Lasten ja nuorten liikunnan tukimuodot:

Seurassamme voi hakea taloudellista tukea harrastusmaksuihin, tukea voi hakea yli 300€ / lapsi / kausi 2019-2020 maksavaan harrastukseen. Jos perheessänne on useita meillä harrastavia lapsia, mainitsettehan hakemuksessa kaikkien harrastemaksut. 

Hae tukea näin:

Tuki myönnetään vapaamuotoisella hakemuksella taloudellisin perustein. Ilmoita lapsi ensin ilmoittautumispalvelussa liikuntaryhmään, johon haet tukea. Jos tukea ei myönnetä, harrastuspaikan voi peruuttaa.

Tuki myönnetään yhdeksi vuodeksi kerrallaan ja tuki kohdistuu harrastusmaksuihin.

Hakemuksessa tulee selvitä perheenne tulot sekä mahdollisia muita syitä, jonka vuoksi tuki on perheellenne tärkeä. Hakemuksen liitteeksi tulisi laittaa kolmen viimeisen kuukauden tiliotteet.

Hakemus lähetetään sähköpostitse seuran puheenjohtajalle puheenjohtaja@voimistelijat.com tai postitse Järvenpään voimistelijat/Puheenjohtaja, Helsingintie 44, 04400 Järvenpää. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömänä seuran hallituksessa.

Tuen saaneelle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti.

Kaudelle 2019-2020 kohdistuvien hakemusten viimeinen jättöpäivä on 15.9.2019. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

TUKEA HARRASTUSMAKSUIHIN VOI HAKEA MYÖS SEURAAVILTA TAHOILTA:

 - Hope ry, https://hopeyhdistys.fi/

- Pelastakaa lapset, https://www.pelastakaalapset.fi/

- Tukikummit, http://www.tukikummit.fi/