Joulujumpat 2021 -2022 (sisäliikuntana peruttu) Tiedotamme sähköpostilla muutoksista. 

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Määräys tilojen sulkemisesta tarkoittaa sitä, että kaikki seuraavat Järvenpään  liikuntatilat suljetaan ko. ajanjaksolla.

Ajanjaksolla 28.12.2021-10.1.2022 liikuntatiloja voidaan käyttää ohessa olevien periaatteiden mukaisesti.

Liikuntatiloja voidaan kuitenkin käyttää ko. ajanjaksolla vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. 

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista.

Tiedotamme jäseniämme sähköpostilla joulujumppien mahdollisista toteutuksista etäjumppina. 

Seuraathan viestintäämme sähköpostissa sekä www.voimistelijat.com